Chính sách giải quyết khiếu nại
- Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến hợp đồng được giao kết trên trang website Estore.viettien.com.vn, khách hàng vui lòng thông báo đến bộ phận CSKH theo số hotline 1900.636863 hoặc email đến địa chỉ estoreviettien@gmail.com trong thời gian sớm nhất.
- Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng để đảm bảo quyền lợi hai bên trong vòng 7 ngày, nếu thương lượng không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án Quận Tân Bình Thành Phố Hồ Chí Minh giải quyết.
- Chúng tôi cam kết giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại trên cơ sở khách quan, dựa trên thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật.