Khách hàng thân thiết
I. NỘI DUNG
- Mỗi khách hàng có thể đăng ký trên website Estore.viettien.com.vn để lập tài khoản khách hàng theo số điện thoại sử dụng, mỗi số điện thoại chỉ được dùng cho một tài khoản.
- Tổng công ty thực hiện chương trình tích lũy điểm khách hàng thân thiết cho tất cả khách hàng khi mua sản phẩm: Mỗi khách hàng khi mua bất kì sản phẩm nào trên website Estore.viettien.com.vn đều được tích lũy điểm tính trên giá trị mua hàng (số tiền thực trả sau khi đã áp dụng các chương trình khuyến mãi giảm giá), 1 điểm # 10.000 đồng trị giá mua hàng, điểm tích lũy sẽ được ghi nhận trên tài khoản của khách hàng.
- Ưu đãi các mức giảm giá trên đơn hàng khi khách hàng có mức tích lũy điểm theo từng hạng khách hàng như sau:
+ Khách hàng thân thiết: khi khách hàng tích lũy đạt 400 điểm trong thời hạn 01 năm tính từ ngày mua hàng đầu tiên sẽ nhận ưu đãi giảm 10% trên tổng giá trị đơn hàng khi mua sắm online trên website.
+ Khách hàng VIP: sau khi khách hàng đã lên hạng khách hàng thân thiết, khách hàng tiếp tục thực hiện tích lũy điểm để lên hạng khách hàng VIP và sẽ được hưởng ưu đãi mua hàng được giảm giá 15%. Khi khách hàng thân thiết tích lũy đạt 400 điểm (tổng điểm đạt 800 điểm) thì kể từ thời điểm đó đến hết thời hạn 2 năm kể từ ngày mua hàng đầu tiên khách hàng sẽ được giảm 15% tổng giá trị mua hàng khi khách hàng mua sắm online trên website estore.viettien.com.vn.
II. ƯU ĐÃI 
- Được tham gia các chương trình chăm sóc khách hàng do công ty tổ chức.
- Được áp dụng cho các chương trình đang khuyến mãi hoặc đang giảm giá khác.
- Ưu đãi đặc biệt nhân ngày sinh nhật của khách hàng bằng việc nhắn tin tự động chúc mừng sinh nhật đồng thời tặng evoucher giảm giá sử dụng 1 lần hoặc tính gấp đôi số điểm trên giá trị của đơn hàng theo các hạng khách hàng cụ thể như sau:
+Khách hàng có điểm tích lũy dưới 400 điểm: tặng mã code tính nhân đôi số điểm cho đơn hàng áp dụng.
+Khách hàng thân thiết (điểm tích lũy trong tài khoản từ 400 đến 800 điểm): tặng evoucher giảm giá 15%.
+Khách hàng VIP (điểm tích lũy trong tài khoản từ 800 điểm trở lên): tặng evoucher giảm giá 20 %.
Trong thời hạn 01 năm tính từ ngày mua hàng đầu tiên mà khách hàng không tích lũy đủ 400 điểm để trở thành khách hàng thân thiết thì số điểm đó sẽ được xóa để bắt đầu tích điểm lại kể từ ngày mua hàng đầu tiên sau khi hết hạn một năm tích lũy điểm. Thời gian áp dụng ưu đãi khách hàng thân thiết, khách hàng VIP là trong vòng 02 năm kể từ ngày mua hàng đầu tiên áp dụng tích lũy điểm, sau thời hạn này điểm tích lũy và hạng khách hàng sẽ được xóa và bắt đầu tích lũy điểm, lên hạng khách hàng cho chu kỳ mới.